Parallax STIM Perspective în carieră

Perspective în carieră


Pentru absolvenții acestui program de studii universitare de masterat se recomandă o activitate în industrie pentru o perioadă de 2-3 ani. Apoi, în funcție de disponibilitatea de cercetare sau de cea intens aplicativă, se poate opta pentru continuarea studiilor.

Opțiuni de specializări

Inginer concepție - calcule avansate în departamentele de proiectare, calcule sau servicii de inginerie

Inginer dezvoltare software, mai ales pentru software cu specific mecatronic

Inginer pentru testarea ansamblelor mecatronice și pregătirea datelor pentru corelarea cu modelele virtuale în departamentele de testare ale automobilelor, avioanelor și ale componentelor acestora

Continuare studii

Studii doctorale, cu o temă corelată cu simularea și testarea în ingineria mecanică

Studii post-universitare de specializare în domenii ca zgomot-vibrație-acustică, structuri auto/aero din materiale avansate, mecanisme inteligente