Informații pentru admitere

Dacă la 24 iulie 2020 va fi admis pe locurile fără taxă (finanțate de la buget), CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE, până la data de 29 iulie 2020, ora 13:00, actele de studii în original.
În cazul în care candidatul admis pe loc fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 29 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ.

Dacă la 24 iulie 2020 va fi admis pe locurile cu taxă, până la data de 29 iulie 2020, ora 13:00, CANDIDATUL se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare și să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare
În cazul în care candidatul nu încarcă dovada plății până la data de 29 iulie 2020, ora 13:00, va fi declarat RESPINS în data de 29 iulie 2020, iar procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ.

Candidații cu vârsta sub 26 de ani, orfani de ambii părinți, respectiv candidații proveniți din sistemul de protecție socială, care sunt admiși pe loc cu taxă și doresc confirmarea acestuia, pot beneficia de AMÂNAREA PÂNĂ LA 01.10.2020 a plății primei tranșe (1000 RON) din taxa anuală de școlarizare.  În acest scop, trebuie să încarce în contul din platforma de înscriere, la Pasul 8, la secțiunea cu DOVADA PLĂȚII taxei de școlarizare, o cerere olografă semnată prin care solicită această amânare. Cererea trebuie să conțină: numele și prenumele candidatului, numărul de legitimație, numele facultății și al programului de studii pentru care se solicită amânarea și trebuie să fie însoțită de copiile scanate după certificatele de deces sau după adeverința din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială.


Prezentare video Facultate I.M.

BIFARE OPȚIUNE ”Participare admitere faza finală”

Candidații din listele de așteptare afișate la data de 24 iulie 2020 vor putea fi luați în considerare la rularea listelor finale (FAZA FINALĂ) din 29 iulie 2020 pentru un loc ocupat prin admitere, numai dacă vor bifa această opțiune privind angajamentul lor de a deveni studenți la UNIVERSITATE, în aplicația de admitere. În cazul neexprimării acestei opțiuni, la data de 29 iulie 2020, Universitatea va exclude candidatul de pe lista de așteptare, aceasta având drept consecință și încetarea prezentului contract.

bifare opțiune participare faza finală

 


Pași înscriere - pdf Pași înscriere - youtube

 

Cameră de tele-conferință pentru suport la înscriere:
Camera 1

 

Comisia de Admitere a Facultății de Inginerie Mecanică:
e-mail: admitere-im@unitbv.ro

 

Calendar
septembrie
 Opțiunea 
prioritară !
Acte / Informații plăți online /
Alte informații
    Întrebări
frecvente

 

Studii de licență. Învățământ cu Frecvență. Locuri și condiții

Număr de locuri scoase la concurs - sesiunea SEPTEMBRIE 2021 (conform locuri libere la data de 03.09.2021)
Domeniul Programul de Studii Abreviere Nr. total locuri scoase la concurs / Din care:  Fără taxă Absolventi de licee situate în mediul rural Români de pretutindeni (cu bursă) Cetățeni țări terțe UE - CPV Cu taxă
Ingineria Autovehiculelor Autovehicule Rutiere AR 6 4 - - - 2

Autovehicule Rutiere - lb. engleză: Automotive Engineering 1)

AE 39 16 - - - 23
Inginerie Mecanică Inginerie Mecanică IM 30 1 4 - - 25
Inginerie Mecanică - lb. engleză: Mechanical Engineering  1) IMENG 27 8 - - - 19
Ingineria Transporturilor Ingineria Transporturilor și a Traficului ITT 47 38 3 - - 6
TOTAL  LOCURI 149, din care: 67 7 - - 75
1) Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține online după înscrierea candidatului pe platforma de admitere a universității, conform unei programări ce va fi comunicată prin e-mail (pe adresa de pe care se face înscrierea).
Testul nu este necesar pentru candidaţii care dețin un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către MEC (inclusiv dovada că li s-au recunoscut competențele lingvistice în respectiva limbă în cadrul examenului de bacalaureat din sesiunea 2021, nivel minim B1).

 

Condiții de admitere la învățământ cu frecvență (IF)
Taxe
 

Concurs pe bază de dosar:

 • 60 % Media examenului de bacalaureat

 • 40 %, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică sau Fizică, la alegere

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. Nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat, la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere, dintre: Matematică sau Fizică;
 • 2. Media examenului de bacalaureat;
 • 3. O nota la alegere din probele de la bacalaureat, alta decât cea care s-a folosit la criteriul 1.

Taxă de înscriere:

200 RON

 

Taxă de școlarizare:

3500 RON

 

  

Studii de licență. Învățământ cu Frecvență Redusă. Locuri și condiții

Număr de locuri scoase la concurs - sesiunea SEPTEMBRIE 2021 (conform locuri libere la data de 03.08.2021)
 Domeniul Programe de studii Abreviere  Nr. total locuri scoase
la concurs / Din care: 
 Cu
taxă
 Ingineria Autovehiculelor  Autovehicule Rutiere AR-IFR 37 37
 Inginerie Mecanică Inginerie Mecanică IM-FR 29 29
TOTAL LOCURI 66, din care:  66
 
Condiții de admitere la învățământ cu frecvență redusă (IFR)
Taxe
 

Concurs pe bază de dosar - 100% Media examenului de bacalaureat.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;
 • 2. A doua notă selectata de către candidat, la înscriere;
 • 3. A treia notă selectata de către candidat, la înscriere.
 

Taxă de înscriere:

200 RON

 

Taxă de școlarizare:

3500 RON

 

 

Află mai multe pe
admitere.unitbv.ro

 

Calendar
septembrie
 Opțiunea 
prioritară !
Acte / Informații plăți online /
Alte informații
Întrebări
frecvente

 

PROGRAMARE INTERVIU
Interviul pentru programele de master ATV, SRTIM, IVPA vor avea loc luni 13.09.2021, de la ora 08.30 în sala NS1e.
Interviul pentru programele de master AM va avea loc luni 13.09.2021, de la ora 08.00 în sala NP13.
Interviul pentru programele de master STIM + STIM FR va avea loc in ziua de luni, 13.09.2021, de la ora 15.00 , in sala CP8 .

Interviul pentru programul de master MPIISP va avea loc in ziua de marți, 13.09.2021, de la ora 14.00 , in sala NP1b.
Programarea nominală a candidaților poate fi regăsită mai jos, in dreptul fiecărui program de studii

 

Interviu pentru admitere masterat

Interviul pentru programele de master ATV, SRTIM, IVPA vor avea loc luni și marți de la ora 09.00 în sala NS1e.
Interviul pentru programele de master AM va avea loc luni și marți de la ora 09.00 în sala NP13.
Interviul pentru programele de master STIM + STIM FR va avea loc in ziua de luni, 19.07.2021, de la ora 16.00 , in sala CP9 .
Interviul pentru programul de master MPIISP va avea loc in ziua de marți, 20.07.2021, de la ora 10.00 , in sala NP1b.
Programarea nominală a candidaților se va afișa în data de 18.07.2021.

 

Studii de masterat. Învățământ cu Frecvență. Locuri și condiții

Număr de locuri scoase la concurs - sesiunea SEPTEMBRIE 2021 (conform locuri libere la data de 03.09.2021)
Domeniul Programul de Studii Abreviere Tematică interviu 2020 Programare
interviu
Nr. total locuri scoase la concurs / Din care:  Fără taxă Români de pretutindeni (cu bursă) Cetățeni țări terțe
UE, bursieri ai statului român
Cu taxă
Ingineria Autovehiculelor Autovehiculul şi tehnologiile viitorului  ATV 13.09 19 13 - - 6
Securitate rutieră, transport şi interactiunea cu mediul  SRTIM 7 - - - 7
Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor (în limba engleză) IVPA / VAD 32 17 - - 15
Program nou:
Sisteme de comandă și control pentru autovehicule
SCCA 25 2) 0 2) - - 25 2)
Inginerie Mecanică Simulare şi testare în inginerie mecanică 
 
- Partener SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE -
STIM 13.09 37 7 - - 30
Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie 1)
 - partener SCHAEFFLER
MPIISP 13.09 23 13 - - 10
TOTAL  LOCURI 143  2),
din care:
50 2) - - 93 2)

1) Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidații care au un atestat de competență lingvistică eliberat de instituții recunoscute de către MEC, nici pentru absolvenții UniTBv care au studiat limba respectivă timp de 4 semestre, în cadrul programului de licență.

2) Pentru programul de studii nou - Sisteme de comandă și control pentru autovehicule - vor fi transformate locuri cu taxă în locuri bugetate în măsura în care acestea vor fi disponibile la redistribuirea locurilor rămase neocupate la nivel de universitate.

 

Condiții de admitere la învățământ cu frecvență (IF)
Taxe
 

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 70 % Media examenului de diplomă / licență

 • 30 %, Nota de la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. Media examenului de diplomă / licență;
 • 2. Media anilor de studiu din ciclul de licență;
 • 3. Nota de la interviu.

Taxă de înscriere:

200 RON

 

Taxă de școlarizare:

3500 RON

 

  

Studii de masterat. Învățământ cu Frecvență Redusă. Locuri și condiții

Număr de locuri scoase la concurs - sesiunea SEPTEMBRIE 2021  (conform locuri libere la data de 03.08.2021)
 Domeniul Programe de studii Abreviere Tematică interviu 2020 Programare
interviu
 Nr. total locuri scoase
la concurs / Din care: 
 Cu
taxă
 Ingineria Autovehiculelor Autovehiculul şi mediul  AM-FR
13.09 20 20
 Inginerie Mecanică Simulare şi testare în inginerie mecanică 
STIM-FR 13.09 19 19
TOTAL LOCURI 39,         din care: 39
 
Condiții de admitere la învățământ cu frecvență redusă (IFR)
Taxe
 

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 70 % Media examenului de diplomă / licență

 • 30 %, Nota de la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • 1. Media examenului de diplomă / licență;
 • 2. Media anilor de studiu din ciclul de licență;
 • 3. Nota de la interviu.
 

Taxă de înscriere:

200 RON

 

Taxă de școlarizare:

3500 RON

 

 

Află mai multe pe
admitere.unitbv.ro

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro