Practică

Au fost actualizate informațiile pentru practică

CONT TREZORERIE PLATI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
          BANCA: TREZORERIA BRAȘOV
          CONT IBAN: RO08 TREZ 1312 0F33 0500 XXXX
          CF: 4317754