Burse si tabere

Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 
Burse Siemens Industry Software 2018-2019 pentru master STIM 

Repartizarea burselor private de studiu pentru programul de studii universitare de masterat Simulare și Testare în Ingineria Mecanică (STIM), organizat la Facultatea de Inginerie mecanică

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

DOCUMENT EXPLICATIV INTERN PRIVIND CRITERIILE DE ÎMPĂRȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Inginerie mecanică, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.

 

Alte informații

Fond de burse 2018-2019 semestrul I

Burse de merit

Criterii_acordare_burse_merit_sem._I_2018_2019.pdf
Bursele se afla afisate la avizierul secretariatului - corp N

Burse sociale

ANUNT BURSE SOCIALE OCAZIONALE SEM. I (2018-2019)

Studentii care nu au depus in luna octombrie dosar pentru bursa sociala si care indeplinesc conditia unui venit lunar net mediu pe membru de familie de pana la 834 lei (veniturile realizate in lunile august, septembrie, octombrie 2018) pot depune dosar de bursa sociala pana la data de 7.12.2018.

Criterii_acordare_burse_sociale_2018_2019.pdf

Acte_burse_sociale_sem_I_2018_-_2019.pdf 

Acte_burse_ocazionale_sociale_sem_II_2018_-_2019.pdf

 

Tabere

Informații tabere vară 2019
ACTUALIZAT 19.06.2019