Burse si tabere

Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

 
Burse Siemens Industry Software 2018-2019 pentru master STIM 

Repartizarea burselor private de studiu pentru programul de studii universitare de masterat Simulare și Testare în Ingineria Mecanică (STIM), organizat la Facultatea de Inginerie mecanică

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

DOCUMENT EXPLICATIV INTERN PRIVIND CRITERIILE DE ÎMPĂRȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Inginerie mecanică, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.

 

Alte informații

Burse de merit

Criterii_acordare_burse_merit_sem._I_2017_2018.pdf

Criterii_acordare_burse_merit_sem._II_2017_2018.pdf

Burse sociale

Acte_burse_sociale_sem_I_2018_-_2019.pdf 

Criterii_acordare_burse_sociale_2017_2018.pdf

Acte_burse_sociale_sem_I_2017_-_2018.pdf

Acte_burse_ocazionale_sociale_sem_II_2017_-_2018.pdf

 

Tabere

Metodologia privind organizarea si desfasurarea taberelor studentesti

Repartizarea numarului de locuri pentru tabere 2018

Comisia pentru atribuirea locurilor in tabere 2018

Lista studentilor inscrisi pentru tabere 2018

Lista studentilor selectati pentru tabere 2018