Informații pentru admitere

admitere

Candidații care nu își mai pot accesa adresa de e-mail cu care și-au creat contul de admitere trebuie se prezinte personal, cu cartea deidentitate, la Comisia de admitere a facultății la care au fost declarați admiși, până la data de 14 septembrie 2018, la ora 15:00, pentru completarea și semnarea contractului de școlarizare. În caz contrar, vor fi declarați RESPINȘI.

LA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA S-A FINALIZAT PERIOADA DE INSCRIERI PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII LA CICLURILE DE LICENTA, RESPECTIV MASTERAT, SAMBATA, 14.07.2018, AVAND IN VEDERE DERULAREA, INCEPAND CU DUMINICA, 15.07.2018, A PROBELOR DE INTERVIU LA PROGRAMELE DE MASTERAT

Program de inscriere 

Condiții de admitere învățământ cu frecvență (IF)

Concurs pe bază de dosar:

 • 60 % Media examenului de bacalaureat
 • 40 %, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică sau Fizică, la alegere
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • Nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat, la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere, dintre: Matematică sau Fizică;
 • Media examenului de bacalaureat
 • O nota la alegere din probele de la bacalaureat, alta decât cea care s-a folosit la criteriul 1.

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Condiții de admitere învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Concurs pe bază de dosar - 100% Media examenului de bacalaureat.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere
 2. A doua notă selectata de către candidat, la înscriere;
 3. A treia notă selectata de către candidat, la înscriere

Număr de locuri disponibile septembrie 2019 Învățământ cu Frecvență
Autovehicule rutiere (RO)

Total: 3
Fără taxă: 0
Cu taxă: 2
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Autovehicule rutiere (EN)

Total: 35
Fără taxă: 1
Cu taxă: 34
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Ingineria transporturilor şi a traficului (RO)
Total: 37
Fără taxă: 28
Cu taxă: 8
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Inginerie mecanică (RO)

Total: 47
Fără taxă: 23
Cu taxă: 22
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Inginerie mecanică (EN)

Total: 28
Fără taxă: 0
Cu taxă: 28
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0

 
Număr de locuri - Învățământ Frecvență Redusă FR, Septembrie 2019

Autovehicule Rutiere - Frecvență Redusă: 29 de locuri
Inginerie Mecanică - Frecvență Redusă: 20 de locuri

 
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Accesul candidaților în corpurile de clădire si in salile unde se desfășoară probe de concurs de admitere se va realiza pe baza de legitimatiei de concurs si a cartii de identitate (pasaportului pentru cetateni UE, romani de pretutindeni).

 

Condiții de admitere (IF și IFR)

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 80% media examenului de diplomă / licență
 • 20% nota de la interviu
Nota de la interviu trebuie fie minim 5.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Media examenului de diplomă / licență
 2. Media anilor de studiu din ciclul de licență
 3. Nota de la interviu

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Tematica pentru admitere
Programare proba de concurs (interviu) SEPTEMBRIE 2019

Accesul candidaților în corpurile de clădire si in salile unde se desfășoară probe de concurs de admitere se va realiza pe baza de legitimatiei de concurs si a cartii de identitate (pasaportului pentru cetateni UE, romani de pretutindeni).

 

Număr de locuri septembrie 2019 Învățământ cu Frecvență (IF)
Autovehiculul și tehnologiile viitorului

Total: 9
Fără taxă: 0
Cu taxă: 9
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Securitate rutieră și interacțiune cu mediul

Total: 0
Fără taxă: 0
Cu taxă: 0
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor (EN)
Total: 38
Fără taxă: 8
Cu taxă: 30
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Simulare și testare în ingineria mecanică

Total: 23
Fără taxă: 0
Cu taxă: 23
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsive (EN)
Total: 19
Fără taxă: 4
Cu taxă: 15
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP.
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro