Informații pentru admitere

admitere

LA FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA S-A FINALIZAT PERIOADA DE INSCRIERI PENTRU TOATE PROGRAMELE DE STUDII LA CICLURILE DE LICENTA, RESPECTIV MASTERAT, SAMBATA, 14.07.2018, AVAND IN VEDERE DERULAREA, INCEPAND CU DUMINICA, 15.07.2018, A PROBELOR DE INTERVIU LA PROGRAMELE DE MASTERAT

Program de inscriere 

Condiții de admitere învățământ cu frecvență (IF)

Concurs pe bază de dosar:

 • 60 % Media examenului de bacalaureat
 • 40 %, Nota la examenul de bacalaureat la Matematică sau Fizică, la alegere
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 • Nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat, la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere, dintre: Matematică sau Fizică;
 • Media examenului de bacalaureat
 • O nota la alegere din probele de la bacalaureat, alta decât cea care s-a folosit la criteriul 1.

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Condiții de admitere învățământ cu frecvență redusă (IFR)

Concurs pe bază de dosar - 100% Media examenului de bacalaureat.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere
 2. A doua notă selectata de către candidat, la înscriere;
 3. A treia notă selectata de către candidat, la înscriere

Număr de locuri Învățământ cu Frecvență (IF) Licență

Autovehicule rutiere (RO)

Total: 150
Fără taxă: 120
Cu taxă: 27
Români de pretutindeni
(fără bursă): 1
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Autovehicule rutiere (EN)

Total: 60
Fără taxă: 26
Cu taxă: 33
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0
Ingineria transporturilor şi a traficului (RO)
Total: 90
Fără taxă: 79
Cu taxă: 9
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Inginerie mecanică (RO)

Total: 90
Fără taxă: 63
Cu taxă: 24
Români de pretutindeni
(fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 0
Rromi: 1
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 1
Inginerie mecanică (EN)

Total: 30
Fără taxă: 0
Cu taxă: 29
Români de pretutindeni (fără bursă): 0
Români de pretutindeni
(cu bursă): 0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român: 1
Rromi: 0
Absolvenți de la licee situate în mediul rural: 0

 
Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.000 de lei/an
Taxa de școlarizare se achită la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Program de inscriere

Repartizare pentru interviu

 

Condiții de admitere (IF și IFR)

Concurs pe bază de dosar și interviu:

 • 80% media examenului de diplomă / licență
 • 20% nota de la interviu
Nota de la interviu trebuie fie minim 5.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Media examenului de diplomă / licență
 2. Media anilor de studiu din ciclul de licență
 3. Nota de la interviu

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Tematica pentru admitere

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.000 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Media de admitere la doctorat se obține ca medie aritmetică dintre:

 • media obținută la examenul de specialitate (media aritmetică a notelor membrilor comisiei de admitere);
 • media obținută la examenul de disertație (unde este cazul);
 • media obținută la examenul de licență.

Media de admitere constituie criteriul de admitere și de ierarhizare a candidaților pentru repartizarea locurilor scoase la concurs (bugetate şi cu taxă) și a burselor de studii doctorale, conform criteriilor specifice.

Candidații care obțin la colocviul de specialitate o medie mai mică de nota 8 (opt) sunt declarați respinși.

Taxe de școlarizare
 • Inginerie mecanică – 3.500 lei/an
 • Inginerie și management – 3.500 lei/an

 

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro