Burse si tabere

Criterii de acordare

 

Criterii de departajare

 

  Studentii pot contesta hotararea de neatribuire a bursei, in conformitate cu prevederile art. 23
din Regulamentul privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material. 
Contestatiile se transmit pe e-mailul  pe adresa oficiala a facultatii  f-im@unitbv.ro numai din contul institutional al studentului.

 

CRITERIILE DE ÎMPĂRȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE
Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității. 
Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Inginerie mecanică, se face proporțional cu numărul de studenți,
pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE
Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.

 

Burse Siemens Industry Software 2018-2019 pentru master STIM 

Repartizarea burselor private de studiu pentru programul de studii universitare de masterat Simulare și Testare în Ingineria Mecanică (STIM), organizat la Facultatea de Inginerie mecanică

  

Burse Nuclear Electrica 2021-2022

 

Bursa specială ocazională pentru responsabilitate civică

 

Extras informativ

 

Cerere