Consiliul facultății

Prof. dr. ing. Ioan Călin ROȘCA – Decan

Prof. dr. ing. Mircea NĂSTĂSOIU - Prodecan

Prof. dr. ing. Adrian ȘOICA – Prodecan

Prof.dr.ing. Simona LACHE

Prof.dr.ing. Sorin VLASE – Membru

Prof.dr.ing. Nicolae ISPAS – Membru

Prof.dr.ing. Virgil BARBU UNGUREANU – Membru

Prof.dr.ing. Maria Luminița SCUTARU – Membru

Șef lucr.dr.ing. Stelian ȚÂRULESCU – Membru

Student Adina Cătălina SPOIALĂ

Student Floris Rareș BUCUR

Student Florin Bogdan SCURT