CONDUCĂTORI DE DOCTORAT DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE INGINERIE MECANICĂ

poster doctorat 1

Prof.habil.dr.ing. Camelia CERBU

cerbuE-mail: cerbu@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Materiale compozite;
        • Rezistența materialelor; 
        • Metoda elementelor finite.

 

Prof.habil.dr.ing. Gabriela HUMINIC

huminic gE-mail: gabi.p@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Transfer de căldura şi masă;
        • Termodinamică aplicată; 
        • Nanofluide.

 

Prof.habil.dr.ing. Simona LACHE

lache E-mail: slache@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Dinamica structurilor mecanice;
        • Structuri uşoare. 

 

Prof.habil.dr.ing. Călin Ioan ROŞCA

roscaE-mail: icrosca@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Vibrații;
        • Analiză modală; 
        • Diagnosticare vibroacustică.

 

Prof.habil.dr.ing. Veneția SANDU

sanduE-mail: venetia.sandu@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Reducerea poluării;
        • Recuperatoare de energie; 
        • Optimizarea combustibililor.

 

 

Prof.habil.dr.ing. Maria Luminița SCUTARU

scutaru lE-mail: lscutaru@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Materiale inovative;
        • Nanotuburi; 
        • Sisteme multicorp.

 

Prof.habil.dr.ing. Horaţi TEODORESCU-DRĂGHICESCU

teodorescuE-mail: draghicescu.teodorescu@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Materiale compozite;
        • Dispozitive de testare complexă; 
        • Mecanica materialelor compozite.

 

 

Prof.habil.dr.ing. Sorin VLASE

vlaseE-mail: svlase@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Dinamică;
        • Sisteme multicorp; 
        • Vibrații.