Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie (în limba engleză)

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Mecanică find desfășurat în limba engleză.. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul de studii de master este unul interdisciplinar și inter-domenii inginerești cu accent pe ingineria mecanică. Principalele competențe sunt legate de: însușirea de către studenți, în mod aprofundat, a metodelor, tehnicilor și tehnologiilor actuale și de viitor legate de proiectarea și producerea sistemelor de propulsie, a motoarelor cu ardere internă în particular și de familiarizare a studenților cu tendințele, actuale și de viitor, legate de proiectarea și producerea sistemelor de propulsie; însușirea și cunoașterea noțiunilor și terminologiei aprofundate din domeniul ingineriei mecanice, cu precădere, precum și al unor domenii inginrești conexe; dezvoltarea abilităților necesare pentru ca absolventul acestui program de studii de master să abordeze problematica proiectării și a dezvoltării unui produs prin utilizarea unor metode, metodologii și tehnologii avansate etc.

 

Discipline studiate: Proiectarea avansată a motoarelor, Analiza tehnică în ingineria mecanică, Tehnologii avansate de fabricație, Procesul dezvoltarii de produse, Economie pentru ingineri, Vibrații și zgomote în procesele de fabricație, Combustibili reformulați și biocombustibili, Shopfloor management, Sisteme ERP (SAP), Proiectare pentru fabricație, Simulare MEF etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții acestui program de studii de master pot dezvolta o carieră de cercetare și/sau de manager în domeniul proiectării și realizării sistemelor de propulsie.

 

Cui se adresează: Programul de Master "Metode practice integrate în ingineria sistemelor de propulsie" se adresează cu precadere absolvenților de studii de licență de la: Facultatea de Inginerie Mecanică (AR, ITT, IM), Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial (TCM, CA, IMA, IMC), Facultatea de Design de Produs și Mediu, Facultatea de Stiinta și Ingineria Materialelor

 

 Plan de învățământ MPIISP
actualizat 28.10.2019

 

Află mai multe