Optiune prioritară

La toate programele de studii de la ambele cicluri de învățământ (ciclul de studii de licență, respectiv ciclul de studii de masterat) coordonate de Facultatea de Inginerie Mecanică,
criteriul de repartizare al candidaților la admitere este opțiunea. Astfel:

optiune