Inginerie mecanică (ro / en) (zi / ifr)- certificare EUR-ACE

Programul de studii este certificat EUR-ACE (detalii la https://eurace.enaee.eu/node/2383). Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria mecanică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe specifice legate de procedurile şi mijloacele moderne ale proiectării asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii şi metode legate de modelarea şi comportarea materialelor şi structurilor mecanice deformabile la solicitări statice şi dinamice, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, lemn, compozite ş.a. Programul de studii are o bază formativă multidisciplinară și interdisciplinară.

 

Discipline studiate: matematică, fizică, mecanică, rezistența materialelor, vibrații mecanice, programarea calculatoarelor si limbaje de programare, metoda elementului finit, mecanica materialelor composite, tribologie, vibrațiile mașinilor și utilajelor, oboseala structurilor mecanice, controlul activ al sistemelor mecanice, modelări numerice în mecanica fluidelor, proiectarea echipamentelor termice, Managementul calității în industrie etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer pentru dezvoltare de sisteme mecanice în diferite ramuri industriale, ingineri proiectanți în ingineria mecanică, ingineria autovehiculelor, ingineria aerospațială, ingineri de cercetare și testare în aceleași domenii inginerești, în țară și în străinătate.

 

 Plan de învățământ IM 
actualizat 03.07.2020