Licență

 

Programe de studii

Programul de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/22711 și https://eurace.enaee.eu/node/18144). Acest program de studii se încadrează în domeniul de specializare Ingineria autovehiculelor. Durata studiilor este de 4 ani (240 credite ECTS). Absolvenții acestui program obțin competențe în vehicule hibride, electrice și autonome, CAD, CAM, CAE, prototipare virtuală, dezvoltare de sisteme software pentru autovehicule, proiectarea și testarea motoarelor cu ardere internă, dinamica autovehiculelor, dinamica fluidelor, siguranța autovehiculelor, diagnosticarea autovehiculelor, reconstrucția accidentelor de circulație, telematică rutieră, vehicule hibride și electrice.

 

Discipline studiate: Analiza Matematică, Algebra Liniară, Chimie, Fizică, Limbaje de Programare pentru Calculator, Desen Tehnic, Mecanica, Bazele Ingineriei Electrice, Rezistența Materialelor, Electronică, Mecanisme și Organe de Mașini, Vibrații mecanice, Bazele ingineriei autovehiculelor, Metoda elementului Finit, Proiectarea și Construcția Autovehiculelor, Proiectare Asistată de Calculator, Tehnici de Măsurare, Optimizare Structurală, Sistemele Electrice și Electronice ale Autovehiculelor, Sisteme de Siguranţă ale Autovehiculelor, Fabricaţia şi Mentenaţa Autovehiculelor, Diagnosticarea Autovehiculelor, Testarea Autovehiculelor, Autovehicule Of Road, Ingineria Mediului, Investigarea Accidentelor Rutiere, Sisteme de Navigație Inteligente, Managementul Ciclului de Viața al Autovehiculelor.

 

Perspective după finalizarea studiilor: După finalizarea studiilor, absolvenții vor avea posibilitatea să-şi desfăşoare activitatea ca inginer în diverse sectoare de activitate din domeniul autovehiculelor, precum proiectare asistată de calculator; fabricație și exploatare etc. Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor se face în societăţi cu specific de producţie, cercetare, mentenanţă şi distribuţie. Dintre acestea se pot aminti: ARR - Autoritatea Rutieră Română, RAR-Registrul Auto Român, ISCTR-Inspectoratul de stat pentru control in transportul rutier, Poliția Română - MAPN, Automobile DACIA SA, INA Schaeffler KG, GM Ford, Continental, Draxelmaier, Rolem.

 

 Plan de învățământ AR 
actualizat 31.01.2024
      Plan de învățământ AE 
actualizat 31.01.2024
      Plan de învățământ AR-FR 
actualizat 31.01.2024

Programul de studii Ingineria transporturilor şi a traficului este certificat EUR-ACE (detalii la https://eurace.enaee.eu/node/71668) și se derulează în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică. Programul se încadrează în domeniul de specializare Ingineria transporturilor. Disciplinele programului de studii sunt parcurse de către studenți într-o succesiune logică, pornind cu cele de cultură tehnică generală şi continuând cu cele specifice domeniului de ingineria transporturilor, definind atât competențele generale, cât şi pe cele de specialitate. Aceste discipline creează baza necesară posibilității continuării şi aprofundării studiilor prin forma master şi doctorat.

 

Discipline studiate: Analiza Matematică, Algebră Liniară, Chimie, Fizică, Limbaje de Programare pentru Calculator, Desen Tehnic, Mecanica, Bazele Ingineriei Electrice, Rezistența Materialelor, Electronică, Mecanisme și Organe de Mașini, Mijloace de transport, Motoare, Automobile, Instalaţii de control şi comandă a circulaţiei, Managementul traficului rutier şi telematică, Transporturi multimodale, Analiza economică a transporturilor, Echipament electric pentru automobile, Utilaje pentru infrastructură rutieră, Combustibili şi lubrifianţi.

 

Perspective după finalizarea studiilor: specialist în cadrul ARR - Autoritatea Rutieră Română, RAR-Registrul Auto Român, ISCTR-Inspectoratul de stat pentru control in transportul rutier, Poliția Română - MAPN, inginer în: proiectare asistată de calculator a sistemelor de transport; coordonator activitate de exploatare în firme de transport; coordonator activitate de prestări servicii de transport; coordonator activitate de distribuţie; exploatare; întreţinere şi reparaţii; consultanţă; evaluare daune, asigurări; expertiză accidente de circulaţie; cadru didactic de specialitate.

 

 Plan de învățământ ITT 
actualizat 31.01.2024

Programul de studii este certificat EUR-ACE (detalii la https://eurace.enaee.eu/node/2383). Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Ingineria mecanică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe specifice legate de procedurile şi mijloacele moderne ale proiectării asistate de calculator, bazate pe cele mai noi teorii şi metode legate de modelarea şi comportarea materialelor şi structurilor mecanice deformabile la solicitări statice şi dinamice, structuri realizate din materiale metalice, nemetalice, lemn, compozite ş.a. Programul de studii are o bază formativă multidisciplinară și interdisciplinară.

 

Discipline studiate: matematică, fizică, mecanică, rezistența materialelor, vibrații mecanice, programarea calculatoarelor si limbaje de programare, metoda elementului finit, mecanica materialelor composite, tribologie, vibrațiile mașinilor și utilajelor, oboseala structurilor mecanice, controlul activ al sistemelor mecanice, modelări numerice în mecanica fluidelor, proiectarea echipamentelor termice, Managementul calității în industrie etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer pentru dezvoltare de sisteme mecanice în diferite ramuri industriale, ingineri proiectanți în ingineria mecanică, ingineria autovehiculelor, ingineria aerospațială, ingineri de cercetare și testare în aceleași domenii inginerești, în țară și în străinătate.

 

PIan de învățământ IM IF 2023-2027
actualizat 16.02.2024
PIan de învățământ IM IFR 2023-2027
actualizat 16.02.2024