Alegeri 3 locuri (studenți) membri supleanți in Senatul Universității

In vederea depunerii candidaturilor pentru ocuparea posturilor de membru supleant în Senatul Universității, din partea Facultății de Inginerie Mecanică, vă rog să aveți în vedere următorul

 Anunț