Burse de excelență Transilvania, ediția 2019

În conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material (RAB), Universitatea Transilvania din Braşov  va acorda pe bază de competiţie de dosare, Bursa de excelenţă Transilvania – ediţia 2019, în valoare de 3000 lei. Această bursă se acordă din veniturile proprii ale universităţii, unei singure persoane, student la ciclul de licenţă sau cel de master. Desfăşurarea competiţiei presupune următorul calendar:

3 – 14.06.2019 – depunerea  dosarelor conform Anexa 4 din RAB la Prorectoratul  cu studenții și legătura cu mediul economic și socio-cultural, camera 107, Rectorat;

17 – 20.06.2019 – analizarea dosarelor de către comisia de burse pe universitate;

21.06.2019 – anunțarea rezultatelor.