Activitate didactică on-line la disciplina Educație fizică

 Referitor la trecerea în totalitate a activităților didactice 
on-line, în urma ședinței din Consiliul facultății EFSM s-au 
hotărât următoarele:

1. Toate pachetele de excursii programate vor trece pe platforma 
e-learning ca resurse exact la ora și data stabilite, începând cu 
29.10.2020 și se vor transforma în activități practice utilizând 
camera video (Sunt necesare: echipament sportiv, spațiu adecvat 
2/2m/pers).
2. Excursiile programate miercuri, 28.10.2020 vor fi replanificate cu 
acordul studenților și a cadrului didactic.
3. Pachetele de excursii se vor completa cu alte resurse realizate 
exclusiv on-line.
4. Pentru studenții care s-au înscris la disciplinele ȘAH și SCHI 
datele programate inițial rămân momentan în vigoare.