Burse si tabere

Tipuri de burse

  

CRITERIILE DE ÎMPĂRȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE
Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității. 
Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Inginerie mecanică, se face proporțional cu numărul de studenți,
pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE
Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.

 

Criterii de acordareCriterii de departajareCuantumul bursei. Lamuriri departajare

 

  Studentii pot contesta hotararea de neatribuire a bursei, in conformitate cu prevederile art. 23
din Regulamentul privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material. 
Contestatiile se transmit pe e-mailul  pe adresa oficiala a facultatii  f-im@unitbv.ro numai din contul institutional al studentului.

 

Bursa specială ocazională pentru responsabilitate civică

 

Extras informativ

 

Cerere