Burse si tabere

Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

  

Burse Siemens Industry Software 2018-2019 pentru master STIM 

Repartizarea burselor private de studiu pentru programul de studii universitare de masterat Simulare și Testare în Ingineria Mecanică (STIM), organizat la Facultatea de Inginerie mecanică

 

Burse sociale

 Acte_burse_sociale_2020_-_2021

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

DOCUMENT EXPLICATIV INTERN PRIVIND CRITERIILE DE ÎMPĂRȚIRE A FONDULUI PENTRU BURSE

Bursele se acordă în conformitate cu Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material, aprobat în şedința Senatului universității.

Împărțirea fondului de burse, atribuit Facultății de Inginerie mecanică, se face proporțional cu numărul de studenți, pentru fiecare program şi an de studiu, respectând procentul alocat pentru fiecare tip de bursă, conform regulamentului în vigoare.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE MEDII EGALE

Bursele se acordă conform regulamentelor în vigoare, aprobate în Senatul universității.

 

Alte informații

Fond de burse 2018-2019 semestrul I

Burse de merit

Studentii pot contesta hotararea de neatribuire a bursei, in conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material. Contestatiile se transmit pe e-mailul  pe adresa oficiala a facultatii  f-im@unitbv.ro numai din contul institutional al studentului.

Burse sociale ocazionale 2020-2021 sem II, actualizat 19.03.2021

Cerere burse sociale si ocazionale

Regulament burse sociale

 

Tabere

Informații tabere vară 2019
ACTUALIZAT 19.06.2019