Grupuri de cercetare

Accesează informații despre centrele de cercetare, grupurile și/sau echipele de cercetare din facultatea noastră. 

Prezentare Centre de cercetare și/sau gruprui/echipe de cercetare

Centrul de cercetare Produse high-tech pentru autovehicule - se concentreaza pe cercetarea, dezvoltarea și evaluarea tuturor sistemelor auto. În cadrul centrului activează o echipă multidisciplinară de cercetatori care are ca obiective: îmbunătățirea proceselor de combustie ale motorului, siguranța automobilelor, dinamica vehiculului, materiale noi pentru vehicule și eficiența sistemului de transport. Echipa de cercetare dezvoltă cerectări legate de următoarele subiecte: procesele de ardere ale motoarelor cu ardere internă cu alimentare tradițională și alternativă; dinamica vehiculului; trafic, transportul și interacțiunea cu mediul înconjurător; accidentologie și siguranța rutieră; proiectarea, modelare și cercetare de sisteme și componente pentru vehicule; surse alternative de propulsie pentru vehicule; componente și sisteme de proiectare și cercetare, inclusiv aliaje ușoare, materiale plastice, ceramice, compozite, cu structuri de memorie magnetice de formă și superaliaje. Aceste grupuri de cercetare lucrează în cooperare cu industria și partenerii internaționali pentru a rezolva probleme complexe de automobile și de transport prin intermediul tehnologiei de avansare. Aceste activități se suprapun peste profilul Facultatea de Inginerie Mecanica și al Departamentului de Automobile și Transport, departament din care centrul face parte.
(https://icdt.unitbv.ro/ro/centre-de-cercetare/produse-high-tech-pentru-autovehicule.html)

Centrul de cercetare Informatică industrială și robotică – prin abordarea interdisciplinară, colectivul acestui centru este pregătit să pună în aplicare o viziune deschisă asupra informaticii industriale și roboticii, cu accent pe componente robotice fixe și mobile, aplicate în mediile industriale, în tehnologiile de realitate virtuală. Scopul activităților desfășurate în acest centru este de a dezvolta cercetări fundamentale și aplicative, în scopul de a genera noi produse și tehnologii inovatoare în domeniul informaticii industriale și auto. Cercetare integrată acoperă următoarele domenii: aplicații virtuale și realitate augmentată în inginerie; medicină; artă; sisteme avansate de navigare și tehnologii for sisteme autonome (auvehicule și roboți); roboți avansați pentru producție, roboți mobili etc. Aceste activități se suprapun peste profilul Facultatea de Inginerie Mecanica și al Departamentului de Automobile și Transport, departament din care centrul face parte.
(https://icdt.unitbv.ro/ro/centre-de-cercetare/informatica-industriala-virtuala-si-robotica.html)

Centrul de cercetare Simulare numerică, testări și mecanica materialelor composite – principalele obiective se concentreze pe: valorificarea experienței în cercetare a membrilor echipei în ceea ce privește testarea, modelarea și simularea numerică a comportării mecanice în cazul structurilor și în cazul noilor materiale avansate (compozite, materiale de tip sandwich); orientarea către temele de cercetare prioritare, ținând seama de resursele umane și materiale, în scopul de a realiza produse de înaltă tehnologie pentru dezvoltarea durabilă; promovarea cercetării științifice interdisciplinare și a cercetării exploratorii care valorifica potențialul centrului de cercetare; atragerea resurselor financiare prin: contracte de cercetare cu parteneri din mediul economic național și international, granturi naționale și internaționale de cercetare; dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic. Aceste activități se suprapun peste profilul Facultatea de Inginerie Mecanica și al Departamentului de Inginerie Mecanică, departament din care centrul face parte.
(https://icdt.unitbv.ro/ro/centre-de-cercetare/simulare-numerica-testari-si-mecanica-materialelor-compozite.html)