Conferințe

Află ultimele informații despre conferințele, simpozioanele și workshop-urile organizate de noi și noutăți despre activitatea științifică desfășurată în facultate.

Congresul CONAT (International Congress of Automotive and Transport Engineering) reprezintă un forum dedicat cu precădere specialiștilor din domeniul ingineriei autovehiculelor rutiere și a altor specialiști din domenii ale inginerieie, conexe ingineriei autovehiculelor. Cercetările przentate sunt publicate într-un proceedings cu cotare ISI (http://www.springer.com/us/book/9783319454467). Subiectele includ aspecte legate de: soluții inovative pentru autovehicule, automobilul și mediul, sisteme avansate de transport și ingineria transporturilor, metode inginereti avansate, autovehicule speciale, material și tehnologii noi, cercetarea și analiza accidentelor,. În același timp în cadrul congresului are loc o sesiune special de dicată studenților.


http://www.conat.ro/index.php/conat/index

Conferința COMAT (Composite Materials) este o conferință dedicate specialiștilor care realizează cercetări în domeniul materialelor composite. Sunt abordate subiecte legate de: utilizarea materialelor composite în industria de autovehicule, în construcții, aspect legate de comportamentul mecanic al materialelor composite; modalități de testare a materialor composite; fabricarea materialelor composite.


https://sites.google.com/site/comat2016/scope-and-topics

 

Conferința COMEC (Computational Mechanics) este o conferință dedicate specialiștilor din domeniuile înrudite cu inginerie mecanică abordându-se aspect ale cercetărilor din domeniile: metodelor de calcul (FEM, BEM etc.), metodelor de optimizare structural, modelării structural, a biomecanicii, metodelor experimentale, analizelor neliniare etc.

 

https://sites.google.com/site/comec2017brasov/final-programme