Confirmarea locului

Listă documente confirmare loc licență

Pentru confirmarea ocupării locurilor :

1. Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original la sediul facultății, sala NI9 (Secretariat).

2. Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare: ONLINE, 
continuu - până în ultima zi de confirmare, ora 13:00 pentru fiecare fază