Consiliul facultății

Prof. dr. ing. Ioan Călin ROȘCA
– Decan

Prof.dr.ing. Maria Luminița SCUTARU
Director Departament IMEC

Prof.dr.ing. Simona LACHE
Prorector cu internaționalizarea universității și evaluarea calității

Prof. dr. ing. Mircea NĂSTĂSOIU
- Prodecan

Prof. dr. ing. Mihai DUGULEANĂ

– Director Departament ATR

Conf. dr. ing. Dragoș Sorin DIMA
– Prodecan

Prof.dr.ing. Silviu Luis BUTNARIU
– Membru

Prof.dr.ing. Călin ITU
– Membru

Conf.dr.ing. Stelian ȚÂRULESCU
– Membru

Student Vlad George DINU
– Membru

Student Sebastian Andrei BRIAN
– Membru

Student Teodor ZĂRNESCU
– Membru

Student Vlad Ionuț VĂLEANU
– Membru