Conducători de doctorat din cadrul departamentului de Inginerie mecanică

 

Din punct de vedere didactic Departamentul de Inginerie Mecanică coordonează două programe de studii de licență și două programe de master din domeniul Inginerie Mecanică. În cadrul perfecționării postuniversitare prin doctorat, în departamentul de Inginerie Mecanică coordonează activitatea următorii conducători de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică.

poster doctorat 1

Prof.habil.dr.ing. CERBU Camelia

cerbuE-mail: cerbu@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • mecanica materialelor compozite;
        • modelarea și simularea stărilor de tensiuni și deformații din structurile mecanice; 
        • testarea mecanică a structurilor din diverse materiale (izotrope, anizotrope și compozite).

Prof.dr.ing. COSTIUC Liviu

cerbuE-mail: lcostiuc@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Sisteme termice;
        • Masini si echipamente termice; 
        • Fenomene de transfer.

 

Prof.dr.ing. HUMINIC Gabriela

huminic gE-mail: gabi.p@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Transfer de căldura şi masă;
        • Termodinamică aplicată; 
        • Nanofluide.

 

Prof. dr. ing. ITU Călin

huminic gE-mail: calinitu@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Rezistența Materialelor,;
        • Metoda Elementului Finit,; 
        • Metoda Sistemelor Multicorp.

 

Prof.dr.ing. LACHE Simona

lache E-mail: slache@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Dinamica structurilor mecanice;
        • Structuri uşoare. 

 

Prof.dr.ing. ROŞCA Călin Ioan

roscaE-mail: icrosca@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Vibrații;
        • Analiză modală; 
        • Diagnosticare vibroacustică.

 

Prof.dr.ing. SANDU Veneția

sanduE-mail: venetia.sandu@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Reducerea poluării;
        • Recuperatoare de energie; 
        • Optimizarea combustibililor.

 

Prof.dr.ing. SCUTARU Maria Luminița

scutaru lE-mail: lscutaru@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • sisteme multicorp;
        • materiale si structuri inovative; 
        • AI in inginerie mecanica.

 

Prof.dr.ing. STANCIU Mariana Domnica

scutaru lE-mail: mariana.stanciu@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • proprietăți acustice și dinamice ale lemnului și structurilor din lemn;
        • reologia materialelor compozite și lignocelulozice;; 
        • rezistența materialelor izotrope și anizotrope..

 

Prof.dr.ing. TEODORESCU-DRĂGHICESCU Horaţi

teodorescuE-mail: draghicescu.teodorescu@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Materiale compozite;
        • mecanica materialelor compozite;
        • determinarea experimentală a proprietăților mecanice ale structurilor mecanice.

 

Prof.dr.ing. VLASE Sorin

vlaseE-mail: svlase@unitbv.ro
Direcții de cercetare:
        • Dinamică;
        • Sisteme multicorp; 
        • Vibrații.