Despre facultatea de mecanică

Facultatea de Mecanică a fost înființată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

 

În paralel cu dezvoltarea altor facultăți ale institutului, în Facultatea de Mecanică au apărut, ca răspuns la exigențele dezvoltării și modernizării din industrie și alte specializări, astfel încât astăzi studenții pot să urmeze cursuri în următoarele programe de studii de licență: Autovehicule Rutiere în limba română și engleză, Ingineria Transporturilor, Inginerie Mecanică, Sisteme și echipamente termice, toate cu o școlarizare pe o durată de patru ani.
Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

 Monografia facultății de Inginerie Mecanică 
ediția 2014