Ingineria transporturilor și traficului

Programul de studii Ingineria transporturilor şi trafic se derulează în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, sub îndrumarea Departamentului de Autovehicule şi Transporturi. Programul se încadrează în domeniul de specializare Ingineria transporturilor. Disciplinele programului de studii sunt parcurse de studenţi într-o succesiune logică, pornind cu cele de cultură tehnică generală şi continuând cu cele specifice domeniului de ingineria transporturilor, definind atât competenţele generale, cât şi pe cele de specialitate. Aceste discipline creează baza necesară posibilităţii continuării şi aprofundării studiilor prin forma master şi doctorat.

 

Discipline studiate: Analiza Matematică, Algebră Liniară, Chimie, Fizică, Limbaje de Programare pentru Calculator, Desen Tehnic, Mecanica, Bazele Ingineriei Electrice, Rezistența Materialelor, Electronică, Mecanisme și Organe de Mașini, Mijloace de transport, Motoare, Automobile, Instalaţii de control şi comandă a circulaţiei, Managementul traficului rutier şi telematică, Transporturi multimodale, Analiza economică a transporturilor, Echipament electric pentru automobile, Utilaje pentru infrastructură rutieră, Combustibili şi lubrifianţi.

 

Perspective după finalizarea studiilor: specialist în cadrul ARR - Autoritatea Rutieră Română, RAR-Registrul Auto Român, ISCTR-Inspectoratul de stat pentru control in transportul rutier, Poliția Română - MAPN, inginer în: proiectare asistată de calculator a sistemelor de transport; coordonator activitate de exploatare în firme de transport; coordonator activitate de prestări servicii de transport; coordonator activitate de distribuţie; exploatare; întreţinere şi reparaţii; consultanţă; evaluare daune, asigurări; expertiză accidente de circulaţie; cadru didactic de specialitate.

 

 Plan de învățământ ITT 
actualizat 17.12.2018