Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor (în limba engleză)

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria autovehiculelor find desfășurat în limba engleză. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Masterul Virtual Engineering in Automotive Design (Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor) are în anul II două trasee opţionale Virtual Engineering in Automotve Mechanical Design şi respectiv Virtual Engineering in Electrical and Hibrid Automotive Design. Ultimul traseu este dedicat formării de competențe și abilități cu precădere pentru cercetarea de excelență. Masterul oferă instruire teoretică, aplicativă şi practică în domeniul ingineriei proiectării autovehiculelor bazat pe tehnologiile realităţii virtuale prin dezvoltarea de aplicaţii privind identificarea, structura, concepţia, proiectarea, realizarea şi experimentarea de problematici de concepție, funcţionare, construcţie şi tehnologie.

 

Discipline studiate: Dezvoltare de produs si simulare, CAD şi programare grafică, Simulare avansată în proiectarea autovehiculelor, Analiza cu elemente finite în proiectarea automobilelor, Realitate virtuală şi augumentată în proiectarea şi mentenanţa autovehiculelor, Tehnici de scanare şi reconstrucţie 3D, Sisteme experimentale pentru testarea elementelor autovehiculelor, Modelarea şi testarea virtuală a coliziunilor, Sistemele mecatronice ale autovehiculelor, Sistemele senzoriale şi de control ale autovehiculelor.

 

Perspective după finalizarea studiilor: expert in proiectarea autovehiculelor, expert in informatică aplicată, expert în mecatronică etc.

 

 Plan de învățământ VAD 
actualizat 17.12.2018