Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în analiza şi planificarea reţelelor de transport; proiectarea reţelelor de transport; modelarea, calcul, simularea şi optimizarea nodurilor infrastructurii de transport; dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de transport; controlul poluării chimice şi sonore în reţelele de transport; asigurarea mentenanţei autovehiculelor rutiere; analiza materialelor pentru piese şi a subansamblelor autovehiculelor rutiere; conceperea si realizarea procedurilor de testare a sistemelor şi echipamentelor; proiectarea de tehnologii de mentenanţă a autovehiculelor rutiere; proiectarea de sisteme de protecţie a mediului etc.

 

Discipline studiate: Securitate rutiera, Sisteme informatice şi de comunicare la autovehicule, Evaluarea şi controlul poluării chimice generate de autovehicule şi traficul rutier, Sisteme inteligente de transport, Procedee avansate de investigare a stării tehnice a autovehiculelor, Diagnosticarea la bord a autovehiculelor, Evaluarea şi atenuarea zgomotului ambiental, Impactul transporturilor rutiere asupra mediului, Planificarea si proiectarea retelelor rutiere, Concepte de logistica a transporturilor de marfuri si pasageri, Autovehicule autonome, Proiectarea securitatii infrastructurii rutiere Cercetare in domeniul sigurantei pasive.


Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții acestui program de studii de master se pot angaja în cadrul autorităţilor judeţene şi la nivel local care au ca obiect de activitate dezvoltarea transportului de persoane şi mărfuri; în cadrul Autorităților rutiere; Inspectorate de poliţie – Poliţia rutieră; Administraţia Naţională de Drumuri şi Poduri; societăţi de transport mărfuri; transport public urban şi extraurban; societăţi de asigurări; societăţi de întreţinere şi mentenanţă a drumurilor; consultanţă în transporturi etc.

 

 Plan de învățământ SRTIM 
actualizat 17.12.2018