Cui se adresează


Programul se adresează, cu precădere, absolvenților programelor de studii de licență din următoarele domenii:

INGINERIE MECANICĂ,
INGINERIE AEROSPAȚIALĂ,
MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ,
INGINERIA AUTOVEHICULELOR


Pentru extinderea competențelor în domeniile inginerie virtuală și creație software

INGINERIE ELECTRICĂ,
INGINERIA SISTEMELOR, CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI


Pentru extinderea competențelor în inginerie mecanică și creația de software

INFORMATICĂ

Pentru extinderea competențelor în inginerie mecanică și ingineria sistemelor