Departamentul de Autovehicule și Transporturi

Departamentul Autovehicule și Transporturi este în țară departamentul (ex-catedra) cu cea mai mare vechime în activitatea în domeniul autovehiculelor și motoarelor pentru autovehicule. Dispune de personal și experiență acumulată pe durata a peste 70 de ani de instruire și educație, precum și de cercetare în domeniul autovehiculelor: cercetarea proceselor, a construcției și exploatării autovehiculelor. Această experiență a rezultat în urma colaborării cu industria de autovehicule și motoare și institutele de cercetare. Din punct de vedere didactic departamentul Autovehicule și Transporturi coordonează trei programe de studii de licență, cursuri de zi și un program de studii la forma învățământ cu frecvență redusă din două domenii distincte. Patru programe de studii de masterat sunt coordonate de același departament, dintre care unul la forma de învățămînt cu frecvență redusă.

În cadrul perfecționării postuniversitare prin doctorat, departamentul DATR coordonează activitatea următorii conducători de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică și Ingineria Autovehiculelor.


Istoria Departamentului de Autovehicule și Transporturi

 Descarcă - Prof. Gh.Al. RADU - MOMENTE DIN ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR AUTOMOBILISTIC LA BRAȘOV


Realizări ale studenților Departamentului Autovehicule și Transporturi

ecar  


Membrii Consiliului Departamentului Autovehicule și Transporturi

Personal didactic


Program audiențe:

Miercurea, 10.00 – 12.00, sala NP11
Inscrierile în audiență se fac la tel. 0268.413000 sau interior 173 sau pe e-mail: mihai.duguleana@unitbv.ro


Membrii Departamentului Autovehicule și Transporturi

Personal didactic auxiliar

Personal service

  • • NIȚOIU Constantin - inginer
  • • POPESCU Ciprian- tehnician

Profesori consultanți