Autovehiculul și tehnologiile viitorului

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului este de a asigura absolvenţilor cunoştinţele, deprinderile şi competenţele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi al structurilor de cercetare – proiectare – dezvoltare din acelaşi domeniu. Programul de master Autovehiculul şi tehnologiile viitorului oferă trasee de specializare în domeniile echipamentelor de propulsie pentru autovehicule și a celorlate categorii de sisteme ale autovehiculelor (inclusiv al celor cu destinație specială). Studenții dobândesc competențe în modelarea, simularea și optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor și sistemelor autovehiculelor: conceperea și realizarea procedurilor de testarea pentru sistemele și echipamentele autovehiculelor, încercarea sistemelor și componentelor destinate autovehiculelor viitorului; conceperea unor sisteme integrate de analiză a ciclului de viață a sistemelor autovehiculelor, a impactului acestora asupra mediului în condițiile dezvoltării durabile etc.

 

Discipline studiate: Metode numerice aplicate în inginerie, Materiale şi tehnologii noi în industria autovehiculelor, Modelare si analiza cu elemente finite, Ciclul de viata al sistemelor autovehiculelor, CAD – CAE – CAM pentru autovehicule, Simularea sistemelor in ingineria autovehiculelor, Soluții noi de motoare cu ardere interna, Proceduri de testare si validare a sistemelor autovehiculelor, Managementul termic si recuperarea energiei la motoarele cu ardere interna, Sisteme de siguranță activa si pasiva, Combustibilii viitorului, Sisteme auxiliare ale motoarelor cu ardere interna, Autovehicule comunale şi tractoare, Autovehicule speciale, Automobile cu sisteme de propulsie alternative, Simularea accidentelor de circulație, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții pot lucra ca ingineri proiectanți în domeniul ingineriei autovehiculelor sau ca ingineri cercetători în domeniul ingineriei autovehiculelor. În același timp pot continua la studiile de doctorale.

 

 Plan de învățământ ATV 
actualizat 17.12.2018