Autovehiculul și mediul - învățământ cu frecvență redusă

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Ingineria Autovehiculelor. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Scopul principal al programului de master este de a oferi absolvenților cunoştințele, deprinderile şi competențele necesare unei cariere profesionale în domeniul industriei auto şi a structurilor de cercetare – proiectare – dezvoltare din acelaşi domeniu. Studenții dobândesc competențe în modelarea, simularea și optimizarea constructivă a structurilor, echipamentelor și sistemelor autovehiculelor.

 

Discipline studiate: Complemente de dinamica autovehiculelor, Soluții noi de motoare cu ardere interna, Concepția autovehiculelor asistată de calculator, Sisteme informatice şi de control la autovehicule, Controlul şi evaluarea poluării generate de autovehicule, Proiectarea şi planificarea rețelelor de transport urban, Sisteme hidraulice pentru aplicații mobile, Sisteme de siguranță activă a autovehiculelor, Proceduri şi echipamente de testare a autovehiculelor şi componentelor acestora, Controlul fluxului de putere şi al interacțiunii cu drumul etc.


Perspective după finalizarea studiilor:  absolvenții pot lucra ca ingineri proiectanți în domeniul ingineriei autovehiculelor sau ca ingineri cercetători în domeniul ingineriei autovehiculelor.

 

 Plan de învățământ AM-FR 
actualizat 17.12.2018