Accesul candidaților în corpurile de clădire si in salile unde se desfășoară probe de concurs de admitere se va realiza pe baza de legitimatiei de concurs si a cartii de identitate (pasaportului pentru cetateni UE, romani de pretutindeni).

 

Condiții de admitere (IF și IFR)

Concurs pe bază de dosar și interviu:

  • 80% media examenului de diplomă / licență
  • 20% nota de la interviu
Nota de la interviu trebuie fie minim 5.
La medii egale, departajarea se face în funcție de:
  1. Media examenului de diplomă / licență
  2. Media anilor de studiu din ciclul de licență
  3. Nota de la interviu

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Tematica pentru admitere
Programare proba de concurs (interviu) SEPTEMBRIE 2019

Accesul candidaților în corpurile de clădire si in salile unde se desfășoară probe de concurs de admitere se va realiza pe baza de legitimatiei de concurs si a cartii de identitate (pasaportului pentru cetateni UE, romani de pretutindeni).

 

Taxe
  • Taxa de înscriere: 200 lei
  • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP.
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro